Ajutorul de inmormantare CNPAS se acorda celor au dreptul legal de asigurat sau pensionar in conformitate cu Legea 263 / 2010. Ajutorul de inmormantare in anul 2015 este in cuantum de 2415 lei si se acorda unui membru din familie sau unui imputernicit legal.
Incepand cu data de 01.03.2017 Ajutorul de la Casa de Pensii, pentru toti pensionarii, indiferent de pensie, a fost modificat la suma de 3.130 lei.

Acte necesare pentru acordare Ajutor Deces Pensionari

1. CERERE TIP pentru acordarea Ajutorului de Deces
2. Certificat de Deces (original + copie)
3. ACT IDENTITATE SOLICITANT (original + copie)
4. ACTE DE STARE CIVILA ale solicitantului , din care sa rezulte gradul de rudenie cu solicitantul sau dupa caz testament
5. Dovada ca solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces
(chitanta sau factura fiscala: sicriu sau preot)
6. Cupon Pensie sau Decizie de Pensionare Decedat)

Adresa: Casa de Pensii Galati, Str Stiintei, Nr 97

Suna acum pentru organizare inmormantare
0745 307 307